Storeng skole var ett av to faste skolehus i Storfjord som blei bygget så tidlig som i 1860. Det andre sto på Kileng. På denne tida var det omgangsskole.Seinere omfattet Storeng skolekrets elever fra Selnes til Storeng.

Skolen var ei umalt tømmerbygning med torvtak, med ett klasserom på ca 60 - 70 kvm, og et lite bislag. På loftet bodde læreren på ett rom han brukte både som kjøkken og soverom. Klasserommet var vedfyr, og veden lå stablet opp i bislaget. Elevene satt to og to ved pultene.

Storeng skole opphørte som skolebygg etter evakueringa under andre verdenskrig. Tyskerne beslagla skolen i november 1944. I løpet av de siste krigsmånedene blei skolebygget ramponert. Når elevene kom tilbake etter krigen blei skolen overført til privathuset til Emma Jonassen i Steindalen, hvor elevene ble undervist fram til 1947 da de blei overført til den nye skolen på Elvevoll. Skolebygget på Storeng blei seinere brukt som fjøs.

Kilder

Fra heftet Elvevoll skole 50 år 1940 - 1990 (1990)

  • Skole i privathus av Reidun Mellem
  • Storeng skole 1923 - 1930 fortalt av Oskar Steinvik den 12.04.83