Denne publiseringen er del to av et prosjekt drevet av Kartverket som kommunen har deltatt i. Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre historiske flyfoto for allmennheten gjennom dagens digitale løsninger. Tidligere i år ble bilder fra Skibotn 1947 publisert, og nå er altså bilder fra 1977 som dekker det meste av kommunen klare. 

Kartene som ble utarbeidet med grunnlag i bildene var Økonomisk Kartverk (ØK), og for Storfjord kommune har vi 1.utgaven fra 1977. Disse kan sees på www.norgeskart.no eller i www.kilden.nibio.no. Kartlegginga var grunnlaget for de moderne eiendomskartene, og først ut var GAB-registeret som kom på 80-tallet. GAB er kort for grunneiendom, adresse, bygning. På 90-tallet kom det digitale eiendomskart (DEK), som også tok utgangspunkt i ØK-kartene. Dette var grunnlaget for dagens Matrikkel, vårt eiendomsregister med informasjon om grenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

I tillegg til den historiske og kulturelle verdien disse har, vil kommunen og andre kunne bruke disse som grunnlag for å vise tildigere bruk, planlegge kommende bruk, dokumentere grenser, vise nedbygging, nydyrking og igjengroing av landbruksareal, kartfeste gamle elve- og bekkfar, lokalisere kulturminner, krigsminner, og så videre og videre. 

Vi håper mange har nytte, eller bare interesse av å kunne se disse bildene.

www.norgeibilder.no har gode verktøy for å sammenligne og vise bilder fra forskjellige årstall. I tillegg kan man slå på kartlag for eiendomsgrenser.