Storfjord Frivilligsentral trenger frivillige som kan bidra med små hjelpetiltak til innbyggere som er syke eller i karantene på grunn av Korona viruset. Det kan være alt fra handling, varekjøring, snømåking, strøing, osv.

Eventuelle oppdrag koordineres med Frivilligsentralen som mellomledd.

Er du frisk og har kapasitet til å hjelpe, ta kontakt med Jill Fagerli på e-post jill.fagerli@storfjord.kommune.no , eller mobil 98 28 90 68