Det er ventet at styrkene vil forflytte seg nordover gjennom fylket i løpet av øvingsperioden og at vårt område dermed får økende aktivitet mot slutten av perioden. 

Alle kommer ikke til Storfjord, men det er totalt ca 15.000 personell fra 9 forskjellige land som deltar i øvelsen.

Det er innført forbud mot flyvning med droner fram til 24.mars i en sone som omfatter store deler av Storfjord. Se nøyaktig beskrivelse her : https://www.nsm.stat.no/aktuelt/droneforbud-grunnet-militarovelse/. Ved observasjon av brudd på forbudet kan du varsle om dette til Politiet på tlf 02800.

Øvingsledelsen har opprettet særskilt kontakttelefon for å melde inn klage, evt skade på eiendom etc. Nummeret er 400 38526.

Info kan også søkes på www.forsvaret.no

De neste ukene vil innebære mye aktivitet, mye lyd og masse tunge kjøretøyer. Snakk med barna om dette, og kjør forsiktig.