Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på systematisk arbeid med trafikksikkerheten.
– Vi skal jobbe med trafikksikkerhet på tvers av sektorer, i kommunalteknikk, barnehager, skoler, kultur, gjennom kommuneoverlege og helsestasjonen.
Godkjenningen er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak, som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet i alle kommunens sektorer. Kommunen ble godkjent av Trygg Trafikk 14. desember i år.
At Storfjord kommune nå er godkjent gir ingen garanti for fravær av trafikkulykker, men er et kvalitetsstempel som forteller at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig innenfor sine tilgjengelige rammer. – Kommunen går nå foran, og skal jobbe langsiktig med dette.