Troms Holding AS yter økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling. Målsettingen med tilskuddsordningen er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Styret i Troms Holding AS har i denne runden prioritert 13 av 44 prosjektsøknader som har høy regional nytteverdi (kommer flest mulig til gode), høy grad av gjennomføringsevne og generell prosjektkvalitet og som kan forankres godt i strategien til Troms Holding AS. Med bakgrunn i dette er det innvilget kr 870.000,- til prosjektet «Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten».

Grensetjenesten i Storfjord har som mål å koble sammen aktører og skape arenaer for samhandling, dvs. legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for næringsliv, arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og myndigheter. Grensetjenesten arbeider aktivt med å fjerne grensehindre. Les mer om Nordkalottens grensetjeneste.

Storfjord kommune er veldig fornøyd med at Troms holding AS har innvilget midlene. Samtidig arbeides det politisk med å få på plass en mer forutsigbar finansiering av tjenesten i Storfjord.

Har du spørsmål så er du hjertelig velkommen til å ringe Markus Lyyra på 414 04437 eller sende en e-post til Markus.lyyra@storfjord.kommune.no