Storfjord kommune søkte i vår fylkeskommunen om støtte til bredbåndsutbygging. Målet er å få til en bredbåndsutbygging slik at alle beboere i Storfjord kommune får tilbud om tilfredsstillende bredbånd jfr. de krav som gjelder, og slik at alle innbyggere kan benytte seg av digitale tjenester. Et godt utbygd bredbåndstilbud skal bidra til stimulering av lokalt næringsliv, turisme og til å beholde bosetning og bidra til at skoleelever og studenter kan arbeide fra og i kommunen slik som forutsatt.

I tillegg til støtten fra fylkeskommunen bidrar kommunen selv med inntil 1 million i støtte fra næringsfondet.

Områdene som inngår i utbyggingen er Kitdalen og Grettenes.
Områdene Olderbakken, de som per i dag ikke har tilbud i Signaldalen og Kirkenes var ikke søknadsberettiget i denne omgangen.

Les mer om offentlig støtte til brebåndsutbygging her:
Offentlig støtte til bredbåndsutbygging - Nkom
 

Eventuelle spørsmål kan sendes på epost til: breiband@storfjord.kommune.no