Dørene på rådhuset skal fortsatt være stengt, men vi åpner nå for møter på rådhuset, også møter som inkluderer personell utenfor vår organisasjon.

Alle møter skal gjennomføres på møterommene i 2.etg, og skal avvikles i kontrollerte former etter timebestillingsprinsippet.

 

Gjester skal ikke inn på kontorene, i biblioteket eller på spiserommet.

 

Den som er ansvarlig for møtet skal låse folk ut og inn, og er også ansvarlig for at retningslinjene blir fulgt.

NB: Noen momenter i retningslinjene må avklares med møtedeltakerne allerede i planleggingen når du gjør avtale med de som skal møtes.

 

Kommuneoverlegen i Storfjord kommune har utarbeidet følgende smittevernregler som skal følges for fysiske møter, - det være seg enkeltmøter med ansatte, eller møter for større grupper:

  1. Du må være helt frisk for å oppsøke eller delta på møte på Rådhuset. Du skal holde deg hjemme selv med milde forkjølelsessymptomer/influensasymptomer, og kan i en slik situasjon kun delta digitalt i et møte.

  2. Ved ankomst skal hender vaskes og/eller sprites. Unngå å berøre dørklinker og dørkarmer hvis mulig. Det står sprit like ved hovedinngangen.

  3. Du skal holde 2m avstand på møtet. Ingen skal sitte sammen, også under pauser/gruppemøter. Hvis du forlater møtet, sprites hender på tur ut av møtet og når du kommer tilbake i møtet. Det står sprit på og utenfor møterommene.

  4. Husk å hoste eller nyse inn i albuebøyen, og hold 2m avstand (det er tillatt å passere hverandre/oppholde seg innen 1m i opptil 15 min)

  5. Alle skal ha medbragt mat og kaffe/drikke, det vil ikke være noen felles servering eller bruk av kaffetrakter/kaffemaskin i tilknytning til møteavvikling.

  6. Etter møteslutt forlater du bygget umiddelbart, sprit hender når du forlater og unngå å ta i dører, dørkarmer og dørklinker.

  7. Ansvarlig kommunalt ansatt skal etter møtet sprite og tørke over med engangs-servietter fra dispenser festet på veggen: bordflater, stolrygger, andre naturlige flater som har hatt kontakt med mennesker og dørklinker på møterommet.

  8. Ved møter uten kommunalt ansatte til stede: møtegruppen utpeker en møtedeltaker som ivaretar retningslinjer gjengitt på punkt 7- vasker/spriter seg ut av møterommet og rådhuset.