Følgende tiltak iverksettes fra og med fredag 13. mars 2020. Ny vurdering vil bli gjort torsdag 26. mars 2020.

 • Alle skoler, barnehager, skolefritidsordningen, kulturskolen, fritidsklubber, treningssenter, samfunnshus, idrettshaller, svømmebasseng, møteplasser, musikkbinger og voksenopplæringen i kommunen stenges. Ved behov skal skole, SFO og barnehage likevel gi et begrenset tilbud til barn med spesielle behov, og barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som Regjeringen har definert, f eks helsepersonell, redningspersonell etc.  

 • Vi ber om forståelse for at kommunens helse- og omsorgstjenester vil måtte gjøre strenge prioriteringer i tiden fremover

 • Rådhuset og Nordkalottsenteret stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, e-post eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på kommunens nettside, www.storfjord.kommune.no

 • Det er innført besøksforbud på sykehjemmet. Døende pasienter kan få besøk dersom besøkende ikke er syk.

 • Valmuen stenger bruktbutikken.  

 • Bibliotekene på Hatteng og i Skibotn stenges.

 • Kirken avlyser gudstjenester og undervisning. Andre tjenester som f.eks. dåp eller begravelser skal avtales direkte med sognepresten. Det vil være en begrensning på maksimalt 50 tilstedeværende.

 • Bygdekino avlyses.

 • Vestersida treningssenter og Skibotnhallen stenges.

 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.  

 • Idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter.

 • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses. 

 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og skal avlyses. 

 • Befolkningen oppfordres til å unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale. 

 • Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l.

 • Etter avtale med nærmeste leder skal kommunale virksomheter bruke hjemmekontor i størst mulig utstrekning.

 • Alle politiske møter med unntak av Formannskapets møter avlyses.

 • Skoler vil legge til rette for alternativ undervisning via digitale plattformer og telefon.  Mer informasjon om dette vil gis fra skolene. 


Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir vurdert av kommunens ledelse kontinuerlig. Situasjonen er såpass alvorlig at vi nå må påberegne at tiltakene kan vare over en lengre periode.  

Vi har full forståelse for at tiltakene kan virke inngripende, men vi ber om at familie og nettverk stiller opp, f eks ved pass av mindreårige barn som trenger tilsyn når skoler og barnehager er stengt.

 

Nå jobber vi dugnad!

 

Mediekontakt

Ordfører Geir Varvik, mobil 911 65 017, geir.varvik@storfjord.kommune.no

Rådmann Willy Ørnebakk, mobil 911 74 752, willy.ornebakk@storfjord.kommune.no