Avstand og sosial kontakt

  • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
  • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
  • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)
  • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
  • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
  • Treff andre utendørs når det er mulig.

Du finner de nye nasjonale tiltakene på; 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/