Grensen er altså ikke stengt, men det er innført økt kontroll og regulering. 

 

Det innebærer følgende:  

  • •Turist- og fritidsrelatert trafikk får ikke lengre passere grensen. Norske innbyggere med hytte i Kilpis-området vil derfor ikke kunne dra på hyttene sine. Handleturer må avlyses.
  • •Godstransport får passere, og EØS-borgere som skal på jobb får passere 
  • •Scooterløypa mellom Storfjord og Kilpisjärvi stenges.

 

14 dagers karantene innføres fra tirsdag 17/3 også for personer som har vært i Sverige og Finland. Dette gjelder altså ikke arbeidstakere fra EØS-land som skal på jobb.

Denne karantenebestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft.

 

For EØS-borgere som skal på jobb har Storfjord kommune utviklet et eget skjema som kan brukes for å dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering.

Dette skjemaet finner her , eller du kan sende en henvendelse på epost;  post@storfjord.kommune.no