Da vi har en uavklart smittesittuasjon i kommunen har kommuneoverlegen besluttet at sykehjemmet skal holdes stengt for besøkende til over helga. Ny vurdering gjøres da.