ASFALTERING VEIER I SKIBOTN 2019. TIDSPLAN.

Det tas forbehold om forskyvinger i programmet.

Dato

 

Veistrekning som asfalteres

Trafikktiltak

29.08.Torsdag

Sommersetlia.

Asfaltering private veier

Ikke veistenging, men trafikkvansker

 

30.08. Fredag

Sommersetlia

Sommersetlia stenges til 2 timer etter asfaltering

2.9. Mandag

Sommersetlia

Asfalteres videre

Sommersetlia stenges til 2 timer etter asfaltering

3.9. Tirsdag

Sommersetlia

Asfalteres videre. Ferdig.

Sommersetlia stenges til 2 timer etter asfaltering

4.9. Onsdag

Industriveien

Industriveien stenges til 2 timer etter asfaltering

5.9.Torsdag

Industriveien.

Mulig oppstart private veier i Skoleveien

Industriveien stenges til 2 timer etter asfaltering

6.9. Fredag

Skoleveien

 

Skoleveien stenges til 2 timer etter asfaltering

Trafikktiltak: VEISTENGING UNDER ASFALTERINGEN.

1. Veidekke as asfalterer veiene i full veibredde. Ikke mulig å kjøre forbi.

2. Trafikkfarlig pga store biler som delvis må rygge.

3. De som har behov for bil i løpet av dagen må kjøre ut av boligfeltet før kl 7 om morgenen. Eventuelt parkere utenfor boligfeltet kvelden før.

4. Nyasfaltert vei skal ikke trafikkeres på før 2 timer etter endt asfaltering.

5. Parkering: Samfunnshusets parkeringsplass

 

HILSEN STORFJORD KOMMUNE

Ring 4002 8850 ved behov