Vi vil derfor i en periode framover legge om driften slik at vi sikrer forsvarlig helsehjelp til så mange av våre pasienter som mulig, og som kan opprettholdes over tid.

 

Hva innebærer dette i praksis:

  • Pasienter med time allerede - vil bli kontaktet av legekontoret for ny avtale:

      IKKE ring inn til legekontoret, vi ringer deg!

  • Vi kommer til å håndtere en god del problemstillinger uten at du fysisk kommer til en legekonsultasjon. Dette vil vi dels gjøre via telefon, men vi jobber også med å raskt få på plass en ordning der vi kan være tilgjengelig via videokonsultasjoner.

  • Når det gjelder pasienter som har symptom på luftveisinfeksjoner vil de som fordrer legeundersøkelse få beskjed om å møte på annet sted på Oteren Legekontor.

       Ikke kom til legekontoret!

  • På legekontoret vil personellet deles i to grupper som rulleres midt i uka. En gruppe vil være tilstede fysisk på legekontoret mens den andre gruppen vil jobbe hjemmefra.

 

Vår hensikt er å sikre at

1)  Vi unngår at pasienter som er hos oss utsettes for smitterisiko

2)  Vi vil kunne opprettholde drift selv om noen av oss som er ansatt blir syke.

3)  Det blir færre pasienter samlet inne i legelokalet, og gjennom dette vil smitterisiko reduseres for alle som er der (både pasienter og ansatte)

4)  Om en ansatt skulle bli smittet av sykdom vil dette medføre at færre kollegaer vil måtte ha karantene

 

Vi ber om tålmodighet og forståelse i en krevende tid for alle.

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune