Ordningen forvaltes av Troms og Finnmark Fylkeskommune og søknad registreres via: www.regionalforvaltning.no

Det er ingen søknadsfrist: Innkommende søknader behandles fortløpende. Søknaden må være sendt innen 30. november 2020 for behandling i 2020.