I Storfjord kommune forsøker vi derfor nå å tilrettelegge for humler og andre summende insekter.

Grøntområder vies ekstra oppmerksomhet i alle nye byggeprosjekt. Her vil vi legge vekt på å velge forskjellige planter og busker som til sammen har lang blomstringstid. Slik vil vi prøve å ivareta pollinerende insekter.

Konkrete tiltak vi vurderer er:

-          Lune områder med buskskjerming mot vind

-          Elte stubber og kvisthauger for å sikre insektenes overvintringsmuligheter

-          Tilrettelegge for naturterreng og lokale markblomster

-          Velge tradisjonelle og lokale plantearter

-          Tilrettelegge for forskjellige busker og vekster for å sikre lengst mulig blomstringstid

-          Velge forskjellige typer planter for å tiltrekke forskjellig typer insekter

-          Unngå svartlistede planter

-          Prioritere planter som spesielt humler liker, for eksempel rødkløver.

 

Tilrettelegging for insekter er en dugnad vi alle kan og bør være med på. Hage-eiere kan for eksempel ha litt mer rotete hager der  markblomster kan trives. Døde trær, kvisthauger og stubber er viktige for at insektene skal ha steder å overvintre. Hageeiere oppfordres også til å bruke frø fra planter som hører til på stedet og å unngå fremmede arter som presser bort både insekter og andre planter.

 

https://www.nrk.no/norge/ny-stor-rapport_-insekter-utryddes-i-voldsom-fart-_-truer-hele-naturens-overlevelse-1.14427108

 

Som enkeltmennesker kan vi bare gjøre en forskjell der vi er. Tenk om alle mennesker vil være med å ta i et tak for miljøet på jorda?

Er du klimaskeptiker? Men likevel er det vel tryggest å prøve å være føre var!

«Tenke globalt, handle lokalt.»

 

Knut Jentoft