Etatene har kontroll på sine tildelte budsjetter, men det er kostnadene til avdrag og lån som øker kraftigere enn beregnet.

Høy byggeaktivitet med store låneopptak har medført at finanskostnadene har økt fra kr 11,8 mill i 2017 til kr 22,4 mill for inneværende år.   

 

Mvh

Willy Ørnebakk

Kommunedirektør