Ane Marie Lindskog:   Lokalt forankret naturvern
Eman Udaya:              Digital teknologi i nordnorske museum
Jørgen Nicolai Berg:   Geologi og steinskred
Synøve Jahr:               Havfisketurisme - forvaltning, utfordringer og muligheter


Foredragene er av fire mastergradsstudenter som har fått stipend fra Nord-Troms for å skrive
masteroppgaver som er relevante for regionen.
Studentene presenterer her sine resultater/funn fra arbeidet.


Åpent for alle


Det vil bli anledning å stille spørsmål eller komme med kommentarer etter hver presentasjon.
Lindskog: Lokalt forankret naturvern

Eman Udaya: dnorske museum

Jørgen Nicolai Berg: Geologi og steinskred

Synøve Jahr: Havfisketurisme - forvaltning, utfordringer og muligheter

Foto: Eman Udaya Foto: Louise M. Vick

Foredragene er av fire mastergradsstudenter som har fått stipend fra Nord-Troms for å skrive

masteroppgaver som er relevante for regionen.

Studentene presenterer her sine resultater/funn fra arbeidet.

Åpent for alle

De

Ane Marie Lindskog: Lokalt forankret naturvern

Eman Udaya: Digital teknologi i nordnorske museum

Jørgen Nicolai Berg: Geologi og steinskred

Synøve Jahr: Havfisketurisme - forvaltning, utfordringer og muligheter

Foto: Eman Udaya Foto: Louise M. Vick

Foredragene er av fire mastergradsstudenter som har fått stipend fra Nord-Troms for å skrive

masteroppgaver som er relevante for regionen.

Studentene presenterer her sine resultater/funn fra arbeidet.

Åpent

Ane Marie Lindskog: Lokalt forankret naturvern

Eman Udaya: Digital teknologi i nordnorske museum

Jørgen Nicolai Berg: Geologi og steinskred

Synøve Jahr: Havfisketurisme - forvaltning, utfordringer og muligheter

Foto: Eman Udaya Foto: Louise M. Vick

Foredragene er av fire mastergradsstudenter som har fått stipend fra Nord-Troms for å skrive

masteroppgaver som er relevante for regionen.

Studentene presenterer her sine resultater/funn fra arbeidet.

Åpent for alle

Det vil bli anledning å stille spørsmål eller

komme med kommentarer etter hver

presentasjon

for alle

Det vil bli anledning å stille spørsmål eller

komme med kommentarer etter hver

presentasjon

t vil bli anledning å stille spørsmål eller

komme med kommentarer etter hver

presentasjon