Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

www.yr.no melder om lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder, inntil det kommer nedbør av betydning.

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. 

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

Oppheving av av forbudet vil publiseres på kommunens nettside og facebook.