20190624_100042

Bærbart byggesett

Etter modell fra Lyngsalpan landskapsvernområde og Reisa nasjonalpark, og i samarbeid med Lyngsalpan vekst, er det utvikla et byggesett som lar seg frakte oppover langs fjellsida for deretter å skrus sammen på stedet der skiltet skal stå. Modellen er laget slik at det ikke er behov for å lage hull i bakken, noe som letter arbeidet i et område der det er såpass mye stein som langs denne stien. Men jo høyere opp i lia skiltet skal stå, jo lengre må det bæres. Derfor hadde FYSAK Storfjord fått bærehjelp fra Storfjord brann & redning for å få alle tre skiltene opp, og det blei mange turer fram og tilbake før alt var bært opp.

20190624_122443

Ødelagte skilt blir pensjonert

Bollmanns-/Russeveien fylte 20 år i 2018, og informasjonsskiltene langs stien har etterhvert blitt tydelig prega av tidens tann. Rammene har blitt skjeve og skakke, og ikke minst har aluminiumstavlene fått seg en smell eller flere gjennom årene som har gått. Noen av tavlene er reparert flere ganger allerede, men nå var det på tide med full rehabilitering for gjenopprette kvaliteten på tilbudet til turgåerne. I 2018 startet arbeidet med å skaffe finansiering til nye skilt, og å revidere tekst og bilder. De gamle tekstene er gjennomgått på nytt i samarbeid med Storfjord språksenter med sikte på å gjøre dem enkle og lettleste. Informasjonen er oversatt til fire språk. Også fotografiene på tavlene er oppdatert med flere og litt andre fotografier.

20190624_182819

Tilskudd eller sponsing avgjørende

For å kunne realisere prosjektet er eksterne tilskudd eller sponsorer avgjørende. Bollmanns- /Russeveien er et av våre fellesgoder i Storfjord, og en ny modell for samarbeid med sponsorer fra det lokale næringslivet testes ut. Den første som har ønsket å bidra i denne modellen er turistbedriften Lyngentourist. Midler fra sponsorene finansierer skiltstativ og trykking av informasjonstavle, mens kommunen finansierer layout, oversettelser og oppsetting av skilt gjennom eget arbeid og egne midler. De tre skiltene som kom opp denne uka er finansiert av friluftsmidler fra Troms fylkeskommune.

20190624_144632

Vil du være med å bidra?

Fremdeles er det noen skilt som gjenstår. De bedriftene som ønsker å være med på å finansiere et skilt, betaler kr. 3.300,-.  På skiltet som de har bidratt til, er det satt av plass til logo og en QR-kode som leder til bedriftens nettsted. 

Også privatpersoner kan bidra med et valgfritt beløp. Disse midlene vil bli brukt til nye klopper langs stien, toalettpapir og annet det er løpende behov for langs traseen. Benytt vipps-nummer 140927. Deretter kan du velge "Turområder" og taste inn et valgfritt beløp til det turområdet du vil bidra til. Midlene er øremerket det området du velger.

Arbeidet blir gjennomført fortløpende etterhvert som skilt blir finansiert.

Vi sender en stor takk til vår første sponsor Lyngentourist og tilskuddsyter Troms fylkeskommune, og ønsker alle god tur langs Bollmanns- /Russeveien i sommer.