Da vi ikke klarer å tilfredsstille kravene til smittevern for ubemannede treningssentre med nødvendig tilsyn/ bemanning og renhold, og må det dessverre fortsatt holdes stengt.

Vi må bare beklage til alle brukere av treningssenteret da vi vet det betyr mye for mange. For de som har treningsavgift tilgode og ønsker å få disse tilbakebetalt, er det bare å ta kontakt så kan dette ordnes. Alternativt blir trenigsavgiften den enkelte har tilgode stående til treningssenteret kan åpnes igjen.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/