Føler du deg litt ustø og ønsker å få bedre balanse?
Greier du mindre i dag enn for et år siden?
Synes du vinterføre er blitt en belastning?
Ønsker du å komme i bedre form og bli sterkere?

Hverdagsrehabiliteringsteamet i Storfjord starter opp med fallforebyggende treningsgruppe for aldersgruppen 65 + i treningslokalene på fysioterapiavdelinga på helsehuset onsdag 8 mai kl. 11.00. - 12.30.

Treningen vil foregå hver onsdag fra 11.00 - 12.30 i mai og juni.

Ønsker du å delta. Ta kontakt med:
Synnøve B. Løvland, fysioterapeut, tlf. 982 89 136
Reidun Holm, prosjektleder hverdagsrehabilitering, tlf. 400 28 827