Vi på rådhuset ønsker å få takke dere for deres tålmodighet.

Takk også for at dere har vært flink til å benytte dere av direkte telefonnummer til saksbehandlere. 

Siden rådhuset fortsatt holdes stengt for publikum,  oppfordrer vi dere til å fortsette med å bruke hjemmesiden / facebook for innhenting av informasjon. Og at dere fortsetter med å ta direkte kontakt med den enkelte saksbehandler og / eller etatsleder.

https://www.storfjord.kommune.no/ansatteliste.151946.no.html

Med vennlig hilsen

Willy Ørnebakk, rådmann