Frihet og likeverd for jenter 

Formålet er å hindre at jenter giftes bort som mindreårige i fem land der barneekteskap er utbredt praksis. Disse landene er Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali. 

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet.

Om Plan 

I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. 

Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre framtid, med god helse og utdanning. 

Les mer om barneekteskap her

Verdens største dugnad 

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon og har utviklet seg til et stort, årlig nasjonalt løft for en god sak. 

De siste årene har innsamlingsbeløpet ligget på i overkant av 200 millioner kroner. Det er et storstilt innsamlingsapparat som stables på beina hver høst. Rundt 100 000 bøssebærere mobiliseres og de forsøker å få besøkt samtlige 2,3 millioner norske hjem. 

I år vil bøssebærere igjen ringe på døra di 

For å nå alle hjem i Storfjord kommune er det behov for bøssebærere. Har du lyst til å gi, engasjere deg som bøssebærer eller lage din egen digitale bøsse? Gå inn på blimed.no 

Lokalt engasjement 

Kommunen jobber med å engasjere hele Storfjord-samfunnet, næringsliv, frivillige organisasjoner og privatpersoner etc til å støtte TV-aksjonen. Har du lyst til å bidra?

Ta kontakt med koordinator, Oddbjørn Nilsen på epost: oddbjorn.nilsen@storfjord.kommune eller på mobil: 917 89 746. 

Les mer om årets aksjon og registrer deg som bøssebærer på blimed.no