Trenger du noen å snakke med om du bekymrer deg for at ditt barn bruker rusmidler?

Helsesykepleier tlf. 982 89167
Kommunepsykolog tlf. 400 28857

Trenger du noen å snakke med om grensesetting?

Helsesykepleier tlf. 982 89167

Trenger du noen å snakke med om du opplever at ditt barn blir plaget/mobbet på barnehagen eller har andre utfordringer dere er bekymret for?

Furuslottet barnehage styrer: 907 93774
Oteren barnehage styrer: 941 66 049 
Storfjord naturbarnehage styrer:402 29179