✔️Den siste uken er det selvregistrert ca. 50 positive hurtigtester. Vi vet at smittetallet er høyere da det er frivillig å registrere positive selvtester.
✔️Dersom du har testet positivt på en koronatest, bør du holde deg hjemme i 4 døgn og har vært feberfri i 24 timer.
✔️Minner om å bruke sunn fornuft.
✔️Ta kontakt med helsetjenesten dersom du er bekymret for helsetilstanden din.
✔️En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon dersom du ikke har oppfriskningsdose. Dersom du har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert (to doser for de fleste, tre doser for immunsupprimerte) og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
✔️Personer som tester positivt på selvtest, registrerer sin selvtest på kommunenes nettside; https://minside.kommune.no/.../smitte-selvregistrering/...
Må du ha en bekreftende PCR test eller utlevert selvtest ta kontakt med legekontoret ved å sende SMS til 2097; start meldingen med STORFJORD (altså store bokstaver), skriv deretter at du behøver PCR- test.