Hva betyr digitalt UKM?

UKM Storfjord ønsker gjerne å dokumentere alle innslag som er forberedt til årets lokalmønstring, både sceneinnslag og kunstinnslag. Derfor vil vi gjøre opptak av alle innslag. Musikkinnslag vil bli filmet i musikkbingene og danse- og teaterinnslag på scenen i flerbrukshallen. Kunstinnslag vil bli filmet sammen med kunstnerne. Det vil bli iverksatt ekstra hygienetiltak i forbindelse med opptakene.

Alle som er påmeldt som arrangører, enten sceneteknisk, som kunstmontør, konferansier, media e.l. vil bli delaktig i gjennomføringa av digitalt UKM.

Det vil bli satt opp en helt ny tidsplan for opptakene, og deltakerne vil bli kontaktet om tidspunkt. Det vil IKKE bli lørdag 14. mars 2020.

Det vil være frivillig for alle deltakerne om de vil være med på digitalt UKM. De digitale opptakene kan på et senere tidspunkt bli vurdert av fagpanelet med tanke på videresending til fylkesfestivalen.

 

Hva med fylkesfestivalen?

Når det gjelder fylkesfestivalen avventer UKM Arctic her situasjonen. Så snart vi har mer informasjon om hva som skjer med den, vil vi sende ut informasjon til alle deltakerne.