Tilskudd til friluftsaktivitet

Målet for tilskuddet er å øke deltakelsen i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Søknadsfristen for ordningen er 1. februar. Les mer her

 

 

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Ordningen gjelder i 2020 for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune. Søknadsfrist er 1. februar. Les mer her