Tilskudd samiske kulturminner og kulturmiljø

Disse kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Tilskudd samisk fartøyvern

Disse kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

Tilskudd kan søkes i perioden 1. oktober til 1. november 2023 gjennom søkeportalen DIGISAK: https://digisak.ra.no/front#front/index. Tilskuddene gjelder for 2024, men kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2024 må ferdigstilles innen 2026.

 

Søknadsfrist: 1.november 2023

For mer informasjon se Sametingets nettside:
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samiske-kulturminner-og-kulturmiljoer/
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samisk-fartoyvern/

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og råd og veiledning om søknadsprosessen.
 

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84

Mia De Coninck
Seniorrådgiver
mia.de.coninck@samediggi.no
+47 78 47 40 39

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20