Åsen sykehjem er delvis åpent for besøk for pårørende til beboere ved Åsen Sykehjem fra og med 05.05.20 kl.16.00.

Det vil være ekstra fokus på smittevern for å redusere risikoen for å få smitte inn på en av avdelingene da dette er en særlig sårbar risikogruppe.

Tidsrom for besøk til beboere:

 • Kl 11.00 - 12.00 etter avtale
 • Kl 16.00 - 18.00 etter avtale

Retningslinjer

 • Besøkende må være 100 % frisk, det vil si ingen forkjølelse-/influensasymptomer
 • Ta kontakt med sykehjemmet/avdelingen og gjør avtale om tidspunkt - ikke møt opp uten avtale
 • Du blir møtt av personalet som veileder i smittevernregler og leder den besøkende direkte til rommet til aktuell beboer
  • Håndvask eller desinfisering/spriting av hender
  • Unngå å ta i dørklinker og dørkarmer
  • Overholde gode hostevaner
  • Holde 2 meter avstand på beboers rom
  • Ikke klemme/ta på
  • Ved avslutning av besøk vaskes eller desinfiseres/sprites hender
 • Ikke mer enn to pårørende om gangen til hver beboer
 • Ikke bevege seg i fellesstuer i avdelingene/ingen kontakt med andre beboere

Kontakttelefoner: Langtid 400 28 837, Skjermet enhet 404 40 709