Ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger vil vi fortsette å ha fokus på smittevern. Det er viktig at besøkende overholder våre retningslinjer, så vi ber deg lese denne informasjonen før du kommer inn på sykehjem og omsorgsboligene. 

  • Du må være helt frisk. Ingen forkjølelse-/influensasymptomer.
  • Følg smittevernregler inne på sykehjemmet. Kommer du fra et område med høy smitte, eller har smitte i dine omgivelser, anmodes besøkende om å bruke munnbind under besøket.
  • Desinfisere (sprite) hender ved ankomst og avreise.
  • Unngå å benytte fellesarealer under besøket.
  • Hold 1 m. avstand til andre beboere og ansatte.
  • Unngå å ta i dørklinker og dørkarmer.
  • Hold avstand til andre på beboers/pasients rom.
  • Du kan gi gaver og mat til beboer, vær nøye med renhold/desinfisering av hender.
  • Du kan stryke på og gi klem til beboer/pasient.

 

  • Kontakttelefoner: Langtid 400 28 837, Skjermet enhet 404 40 709