Helsesykepleier Mona Willumsem og enhetsleder Sissel Bjørklund gjennomførte en effektiv og problemfri vaksinasjon, og Gunvor Pedersen var fornøyd mottaker av første injeksjon. Neste uke vil vi få 5 doser, altså noe mindre antall som følge av at det blir satt av vaksiner til spesialisthelsetjenesten nasjonalt. Disse vil også bli brukt til beboere på Åsen sykehjem for å ferdigstille vaksinasjon på sykehjemmet.

Fra uke 3 vil vi prioritere omsorgsboliger og brukere av hjemmetjenesten i Storfjord. Samtidig vil 20 % av dosene gis helsepersonell, der legevakt/ legetjenesten prioriteres først i henhold til anbefalinger fra FHI. Deretter vil vi gå videre med vaksinering av helsepersonell i helse-og omsorgstjenesten.

Vi håper Storfjord vil få økt antall doser fra slutten av januar, men per i dag er dette usikkert. Vi regner med at hjemmeboende eldre over 65 år og personer i risikogrupper vil bli vaksinert tidligst fra midten av ferbruar, og mest sannsynlig vil ikke resterende del av befolkningen få vaksinen før vår/ sommer 2021. Innbyggere i Storfjord trenger ikke ta kontakt med legekontor eller fastlege om vaksinering. Vi vil gi mer informasjon og kontakte risikogrupper i februar når dette nærmer seg.

Kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om smitte-situasjonen og vaksinasjon i kommunen vår.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen
kommuneoverleger