✔ Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
✔ De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)
✔ Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
✔ Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/ barnet selv ønsker det.
Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen)
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:
✔ Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
✔ Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
✔Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.
 
I barne- og ungdomspopulasjonen er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.
 
For de eldste ungdommene er det en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen.
 
Mona Willumsen
Helsesykepleier/ smittevernkontakt Mobil 982 89 167. E-post; smittevern@storfjord.kommune.no