Torsdag 9 april Kurt Sommerseth          tlf. 982 89 116
Fredag 10 april Ole Morten Nilsen         tlf. 908 33 148
Lørdag 11 april Tom Bråthen                 tlf. 982 89 116
Søndag 12 april Fred-Vidar Steinnes     tlf. 400 28 821
Mandag 13 april Sigurd Isaksen             tlf. 400 28 824

Alle vaktene begynner kl. 09.00 og slutter kl. 21.00.

Denne vaktordningen gjelder som sagt kun ved aktutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden.
Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til over påsken.