Valgnemnda i Storfjord har foreslått meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms tingrett og Nord-Troms jordskifterett.

Valgperioden er fra 01.01.2021 - 31.12.2024

 

Endelig valg foretas av kommunestyret 17. juni 2020

 

Krav til den som skal velges er nedfelt i Domstolloven §§ 70-72.

 

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig innen 9. juni 2020 til

Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren

eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

 

Forslag til meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2021 - 2024:

Lene Finnstø                                      Roger Heiskel                        

 

Forslag til meddommere til Nord-Troms tingrett 2021 - 2024:

Bente Bech                                         Kurt Sommerseth

Ann-Sofie Fagerhaug                         Steinar Dalheim Eriksen

Trine Finnstø Østeggen                     Håkon Coucheron Fredhammer

Monica Fyhn                                      Håvard Gjerseth

Berit Nergård Nyre                            Håkon Jentoft

 

Forslag til meddommere til Nord-Troms jordskifterett 2021 - 2024:

Karen Kemi Nyheim                          Geir-Tore Larsen

Berit Nergård Nyre                            Per Steinar Nystad

Karen Inger Marit Baal                      Vebjørn Karvonen