På grunn av tilkobling av kommunalt bygg på Oldersletta til kommunalt vann og avløp, må vannet stenges i morgen 18.12.2019 i tidsrommet 15.00-19.00. På grunn av kort varsel har vi måttet gjøre dette på ettermiddagen for å ta hensyn til skole, barnehage og tannklinikk. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.

Etter at vannet er tilbake anbefaler vi å tappe til grums og luft er ute av rørene. Alle som blir berørt av dette skal ha mottatt varsel på SMS eller telefon i ettermiddag.