Det er Veidekke Industri AS som utfører arbeidet på vegne av Storfjord kommune og foreløpig tidsplan er slik:

Asfalteringsplan 2019
Sommersetlia
Oppgradering til fast dekke.
Planlagt oppstart i slutten av uke 35
Industriveien
Oppgradering til fast dekke
Uke 36
Skoleveien
Oppgradering til fast dekke
Uke 36
Hatteng/Oteren
Asfaltering ved nye kommunale boliger, Brenna
Utbedring Åsenveien
Utbedring ved Helsehuset
Stedvis reparasjon Tverrdalsveien
Oppstart uke 36
Elvevoll
Råa
Gang/Sykkelveg
Kryss Langdalsveien
Uke 37

Arbeidet kan medføre ulemper for trafikkavvikling. Forskyvninger i tidsplanen kan forekomme.