På grunn av arbeid med sprinkelanlegg på Oldersletta må det i morgen gjøres vannmålinger som kan medføre reduksjon i vanntrykket i de nevnte områdene. Det er ikke sikkert at alle vil merke noe til dette, men vi sender ut varsel for å gjøre dere oppmerksom på at dette kan skje. Det kan også være at noen abonnenter kan miste vannet helt i noen minutter. Vi har fått opplyst at det maksimalt skal ta 15 minutter.  Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.