Ann-Monika har lang fartstid innenfor flere fagområder relatert til helse og omsorg.

 

Storfjord kommune gjennomfører i høst en endring i vår organisasjonsoppbygging. Dette gjøres for å kunne betjene kommunesamfunnet med den kompetansen, det personellet, og de ressursene vi disponerer på best mulig måte.

Helse og omsorgsetaten vil fra 1/1-21 være en av fire etater. De andre etatene vil være Miljø, drift og beredskapsetaten, Oppvekstetaten og Utviklingsetaten.

 

Dagens to avdelinger innenfor helseområdet skal i høst bli til en ny etat som også vil få ansvaret for fagområder som i dag inngår i andre etater.

Dette er en utfordrende prosess som involverer store deler av vår organisasjon, og nå er det mange som jobber på høytrykk for å få dette på plass før nyttårsaften.

 

Vi gleder oss over at Ann-Monika takket ja til å lede den nye etaten.

 

Mvh

Willy Ørnebakk

Rådmann