Han er bosatt i Storfjord med sin familie, og kommer fra tjeneste i Forsvaret hvor han siden 2013 har jobbet som Nestkommanderende for Operasjonsstøtteavdelingen ved Skjold leir i Øverbygd.

 

Storfjord kommune gjennomfører i høst en endring i vår organisasjonsoppbygging. Dette gjøres for å kunne betjene kommunesamfunnet  med den kompetansen, det personellet, og de ressursene vi disponerer på best mulig måte.

Miljø, drift og beredskapsetaten vil fra 1/1-21 være en av fire etater. De andre etatene vil være Helse og omsorgsetaten, Oppvekstetaten og Utviklingsetaten.

 

Trond Arne Hoe har nå avsluttet sitt 6 år lange arbeidsforhold som Plan og driftssjef for å begynne i ny stilling som kommunaldirektør i Kåfjord kommune. Takk for innsatsen Trond Arne - og lykke til i ny jobb.

Øistein Nilsen har velvillig søkt om midlertidig fritak fra sine politiske verv i Storfjord for å bistå oss i høst som konstituert leder for etaten fram til Dag Andreas  kan tiltre. Velkommen til Øistein.

 

Vi gleder oss til Dag Andreas er på plass, - endelig tiltredelsesdato er ikke avklart, men det blir i god tid før jul håper vi 😊

 

Mvh

Willy Ørnebakk

Rådmann