Hun er bosatt i Storfjord, og har de siste 4 årene arbeidet ved Skibotn helse og rehabilitering som avdelingsleder og konstituert direktør.

Hun har tidligere vært ansatt i Storfjord kommune som blant annet tjenesteleder og avdelingsleder.

 

Doris er utdannet sykepleier og har lederutdanning fra UIT – Norges Arktiske Universitet.

 

Vi gleder oss over at Doris har takket ja til å lede etaten.

 

Willy Ørnebakk

Kommunedirektør