Hun er ei tromsøjente som etter mange år både i hovedstaden og i Gøteborg tok med seg mann og to barn og flyttet til Storfjord i fjor.

Det siste året har hun jobbet ved Troms Politidistrikt/Skibotn lensmannskontor som tjenesteplanlegger/driftsstøtte.

 

Hilde har utdanning som diplomøkonom i reiselivsledelse fra Handelshøyskolen BI, og har tidligere arbeidserfaring fra både prosjektledelse, digitalisering, kredittselskaper, hotell og bank.  

 

Storfjord kommune gjennomfører i høst en endring i vår organisasjonsoppbygging. Dette gjøres for å kunne betjene kommunesamfunnet med den kompetansen, det personellet, og de ressursene vi disponerer på best mulig måte.

Nærings- og utviklingsrådgiveren inngår i den nye Utviklingsetaten.

Denne stillingen har over flere år vært besatt via vikariater i varierende stillingsstørrelser, men nå er det endelig klart for heltids service på dette viktige fagområdet.

 

Vi gleder oss til Hilde er på plass, - endelig tiltredelsesdato er ikke avklart, men det blir i god tid før jul håper vi

 

Mvh

Willy Ørnebakk

Rådmann