Den 27 og 28 august gjennomførte prosjektet Styrking av landbruket i Storfjord en inspirasjonstur i forhold til bær, grønnsaker og potet. Turen var åpen for alle som dyrker eller har ønske om å starte dyrking av bær eller grønnsaker. Det var ingen krav til å måtte starte med dyrking for salg for å kunne være med, da dette var ment som en tur for å inspirere. Samt til å kunne lære litt om muligheter og begrensninger.

Det var totalt 6 stykker med på turen, og prosjektet kunne nok ønsket at flere hadde benyttet anledningen til å være med. Men de som var med hadde stort utbytte av turen og alle ble i høyeste grad inspirert til å gå videre med egne planer. 

Første stopp på turen var rådhuset i Målselv hvor Ulrike Naumann hadde et foredrag om Tromspotet. En beskrivelse av bedriftene, produkter, leveringsvilkår etc, samt litt om forskningen som foregår på området. Deretter hadde Kristin Sørensen fra Norsk Landbruks Rådgivning et foredrag om dyrking av jordbær i tunell og grønnsaker på friland.

Neste stopp var Jordbærguttene, Robert Innes og Jan Åge Tyldum. Her fikk følget besøke jordbærtunellene og spise jordbær direkte fra landet. Deltakerne fikk se og lære om hvordan jordbær dyrkes i tunell og høre litt om ulike dyrkingsmedier. Så ble det besøk på et 28 dekar stort nepeland og stopp i den ubetjente grønnsaksboden 5 minutter fra Olsborg. Etter det gikk turen videre til Sørdalen og besøk på Bjørkeng gård hvor det dyrkes poteter. Gården har akkurat investert i et nytt sorteringsanlegg og lager. Før siste stopp ble Harstad for overnatting.

Den 28 ble gården til Marianne og Frode Vik på Borkenes besøkt. Her dyrkes det jordbær og bringebær i tunell, samt Solbær, Rips og Stikkelsbær på friland. Gården har vært en pioner i forhold til bærdyrking i nord, og har lang erfaring på feltet. Paret delte villig sine erfaringer og svarte på alle spørsmål deltakerne hadde, og også her kunne man smake på produktene. Så ble paret Bente og Bernt Otto Berg besøkt. De har bygget et flisfyringsanlegg som varmer opp hele gården og driver i tillegg med bl.a. rabarbra. 

Prosjektet sender en stor takk til alle som holdt foredrag eller viste oss rundt på egne gårder, vi ble hjertelig tatt i mot av alle. Turen ble finansiert gjennom tilskudd fra Troms Fylkeskommune, Landbruksprosjektet samt deltakernes egenandel.

Styrking av landbruket i Storfjord jobber videre, og vil i løpet av høsten gjennomføre en landbrukskafé, en inspirasjonstur i forhold til landbruksbasert reiseliv og kurs i sying av skinnfell.