Det skyldes forbigående sykdom på legekontoret, og i påvente av at en av fastlegene kommer tilbake fra permisjon 9.november.Vi har selvsagt kapasitet for akutt sykdom, det være på dagtid og legevakten.

 

Vi regner med å få nokså normal ventetid på 5-7 dager i løpet av november måned.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Storfjord