Møtene avholdes på Rådhuset 14/9 kl 18:00, 15/9 kl 18:00 på Nordkalottsenteret og 20/9 kl 18:00 på Vestersiasenteret.

Alle lag og foreninger er velkommen til å delta og vi håper at så mange som mulig har tid og lyst til å være med. Invitasjon er også sendt til respetive lag/forening på e-post.