Brennfjell forlegning har tidligere vært benyttet som mottak for flyktninger og er også denne gangen sendt inn som et mulig sted å benytte som mottak.

Kommunen ønsker nå at de som eventuelt har ledige leiligheter, hus, fritidsboliger, hytter etc. sender en e-post til post@storfjord.kommune.no om dette. Den økonomiske kompensasjonen som vil bli gitt må vi komme tilbake til noe senere da det vil ta litt tid før vi får svar på det.

Storfjordingene gjorde en fantastisk innsats da vi fikk mange flyktninger fra Balkan, og jeg er sikker på at vi vil vise det samme hjerterommet for flyktninger fra Ukraina❤

Geir Varvik

Ordfører i Storfjord.