En stor stein er kommet ut i veien og det buldrer oppe i fjellsiden. Veimeldingssentralen har varslet geolog og entreprenør.

E6 er pr. nå sperret på ubestemt tid.

Omkjøringsalternativ er ferjesambandet Olderdalen - Lyngseidet.

Dette påvirker selvsagt også turstien Bollmanns-/Russeveien. Ingen må ta turen opp hit før situasjonen er helt avklart.

Vi vil oppfordre til å unngå ferdsel i fjellområdet.

Det vil komme oppdatert info om åpning av området etterhvert.