Gjennom veiledning, informasjon og kontaktformidling jobber Grensetjenesten for økt mobilitet over landegrensene mellom Finland, Sverige og Norge. Grensetjenesten kan hjelpe deg med alt av informasjon og viktige saker du må tenke på når det gjelder skatt, pensjon, sosiale forsikringer samt korona relaterte spørsmål. Grensetjenesten arbeider aktivt med å løse grensehinder slik at det blir så lett som mulig å være virksom på tvers av landegrensene.

De tre nordiske grenseinformasjonstjenestene har nå tatt frem et felles digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å rapportere inn eventuelle grenseproblem, samt gjøre handteringen av innrapporterte saker lettere å jobbe med. Gjennom å www.dittgransproblem.com kan man på en enkel måte rapportere inn problem. Man kan også rapportere inn hvordan man opplever kontakten med myndigheter, komme med forslag til forbedringer og løsninger som skulle gjøre prosessen enklere. Man får også muligheten til å følge de sakene man har rapportert inn.

Nordkalottenes Grensetjeneste har to kontor, et i Torneå-Haparanda og et i Skibotn.

Har du spørsmål så er du hjertelig velkommen til å ringe Markus Lyyra på 414 04437 eller sende en e-post til Markus.lyyra@storfjord.kommune.no

Foto: Adventure by Design