Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Historiske bygg og anlegg

Olsborgsætra – et av få bevarte sæteranlegg i Troms

Våre kulturminner: Denne sætra tilhører gården Olsborg i Signaldalen. Eierne drev seterdrift her helt fra gården blei etablert av Haldor Andreas Johnsen på slutten av 1880-tallet, og fram til 1970. Det var da den siste sætra i dalen som var i drift. På tunet finner du ei sæterstue, en sommerfjøs, en vedskjå med et overnattingsrom og et utedo. I følge Troms og Finnmark fylkeskommune kjenner de til få bevarte sæteranlegg i Troms, og Olsborgsætra har dermed etter deres syn stor regional verdi.

Olsborgsætra 2021

Simonsen-stua – husmannsplassen på Slettnes

Våre kulturminner: Husmannsplassen på Slettnes er så langt vi vet den eneste bevarte av sitt slag i Storfjord. Dagens eier ser bygget som en ressurs, og ønsker å undersøke mulighetene for å sette i stand bygninga og ta den i bruk igjen. Dermed kan et viktig glimt av kommunens historie bli bevart for ettertida.

20200204_113645

Sommerseth - Skjult vindu mot fortiden

Våre kulturminner: Ved utløpet av Skibotnelva, godt tilbaketrukket fra passerende biler og vogntog i 80 kilometer i timen på E6, ligger gården Sommerseth. Den er som et vindu mot fortiden og datidens levesett, og framstår nesten helt uberørt av den moderne tida.

Sommerseth

Bollmanns-/Russeveien

Bollmannsveien/ Russeveien er en fjellvei som ble bygd av russiske, jugoslaviske og polske krigsfanger i løpet av høsten og vinteren 1944/45 og som nå er ryddet for vegetasjon og skiltet med opplysninger om krigsårene i Storfjord.
Bollmann1

Gammetufter i Skibotndalen

I Skibotnområdet finnes en rekke gammetufter med en spennede historie. Et kompendie og et kart som gir en oversikt over de gammetuftene som så langt er kartlagt publisert her.
Gammerest Skibotndalen

Helligskogen fjellstue

Helligskogen fjellstue i Skibotndalen var tidligere en fjellgård og skyss-stasjon. De gamle bygningene fra 1800-tallet ligger på en liten idyllisk voll, omkranset av store steingjerder og utgjør et spennende og spesielt kulturlandskap. Stedet var en gang samisk offersplass.

Horsnesbrygga

Horsnesbrygga er en av Storfjords eldste bygninger. Her har det vært drevet handel fra siste del av 1700-tallet. Den eldste delen av brygga, den lafta tømmerdelen, kan være fra denne perioden. På Horsnes står også et eldre våningshus og ei bakestue.

Markedsplassen og markedsbuene

Det historiske markedet i Skibotn regnes som et av de eldste og viktigste i Nord-Norge. Bli bedre kjent med markedshistorien her.
Markedsplassen_150x112

Oppsynsmannsboligen på Hatteng

Oppsynsmannsboligen fra 1928 er et karakteristisk hus som har fanga oppmerksomheta til mange forbipasserende der det ligger sentralt plassert på Hatteng. Huset eies av Statens vegvesen, og har som navnet tiliser vært bolig for veioppsynsmannen.
Oppsynsmannsboligen slik den ser ut i dag. Alle foto: Torild Heimdal, Statens vegvesen.