Kommunedirektør Maria Figenschau

Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for administrasjonen i Storfjord kommune.

Telefon: 400 28 867
E-post: maria.figenschau@storfjord.kommune.no 

 

 

Magne Wilhelmsen
Magne Wilhelmsen

Økonomisjef Magne Wilhelmsen

Økonomisjefen er faglig ansvarlig for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder bl.a. budsjettarbeid, regnskap, rapportering og oppfølging samt rådgivning og veiledning overfor kommunedirektøren og andre ledere.

Telefon: 982 89 070
E-post: magne.wilhelmsen@storfjord.kommune.no

 

Kommunalsjef oppvekst og kultur Benedicte Lilleng

Kommunalsjef for oppvekst og kultur er ansvarlig for skoler, barnehager, kulturskole, kulturkontor, Storfjord språksenter, voksenopplæringa og flyktningtjenesten. 

Telefon: 400 28 866
E-post: benedicte.lilleng@storfjord.kommune.no

 

Siluett kvinne

Kommunalsjef helse og omsorg Doris Nymo Utby

Kommunalsjef helse og omsorg har overordnet ansvar for familieenheten, sykehjem, hjemmetjenesten, omsorgen for utviklingshemmede, Valmuen, psykisk helse og rusomsorg.

Telefon: 400 28 850
E-post: doris.utby@storfjord.kommune.no

Kommunalsjef miljø, plan og drift Dag Myrvoll

Kommunalsjef miljø, drift og beredskap har ansvaret for området drift og vedlikehold, kommunaltekninkk, vann- og avløp, brann- og redning og renhold. I tillegg inngår de fleste av investeringsprosjektene innenfor driftssjefenes portefølje.

Telefon: 982 89 052
E-post: dag.myrvoll@storfjord.kommune.no

Personalleder Nina Kristiansen

Overordnet ansvar for kommunens personalarbeid, forhandlinger, rådgivning, kompetanseplanlegging, HMS og oppfølging lønn, sykefravær, pensjon, forsikring samt avdelingsledelse er blant oppgavene for personalleder.

Telefon: 982 89 144

E-post: nina.kristiansen@storfjord.kommune.no